10 Soruda Üniversite SerisiRöportajVAKIF ÜNİVERSİTELERİYBS Dünyası

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

10 Soruda Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 

Herkese merhaba arkadaşlar,

” 10 Soruda Üniversite Serisi “adlı yazılı röportajımızı sizler için en iyi şekilde devam ediyoruz.

Yazılı röportajımızı  Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bölüm  Başkanı  Prof. Dr. Ali HALICI ile yaptık.Değerli hocamıza yöneltiğimiz 10 soru ile  Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hakkında sizlere bilgiler elde ettik.Tercih döneminde olan ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü adaylarının merak ettiği bir çok konuya değinip aydınlattık.Eğer siz de Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünü düşünüyorsanız röportajımız sizlere bir yol olacaktır.

 

1) Ben kimim? (Kendinizden bahseder misiniz?)

Prof. Dr. Ali HALICI – Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Ali Halıcı, 1964 yılında Ankara’da doğmuştur. İlköğretim ve liseyi Özel Yükseliş Lisesi’nde tamamlamıştır. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programını (1983) daha sonra ise aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü (1988) bitirmiştir. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (1995) ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İşletme Yöneticiliği ve Organizasyon alanında (2000) yapmıştır.

Çanakkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda (1993-1997) ve Başkent Üniversitesi’nde (1997-2015) öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Göreve devam ettiği Başkent Üniversitesi’nde 2008’de Profesör unvanı almıştır. Halen Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü’dür.

Çeşitli şirketlerde danışmanlıklar da yapan Prof.Dr. Ali Halıcı stratejik yönetim ve profesyonel davranış gelişimi konularında birçok eğitim ve seminer vermiştir. İlgili konularda birçok uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır.

Bu kapsamda;14 projede görev, 16 makale, 29 tebliğ, 43 kongre kurul üyeliği, 4 kitap bölümü, 2 kitap editörlüğü, 500’ü aşkın hizmetiçi eğitimi bulunmaktadır.

 

2)  Sizce Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) bölümü ülkemizde yeni yeni popülerliğini kazanan bir bölüm olmasına karşın, gelecek vadeden bölümlerden bir tanesidir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, adından da tahmin edilebileceği gibi hem işletme alanında hem de bilişim teknolojileri alanlarında dersler içeren interdisipliner bir bölümdür.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak, bilgi ve teknoloji çağında iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri aracılığıyla elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulayabilecek insan gücü yetiştirmekteyiz.

Günümüz çağında her şey interdisipliner hale gelmeye başlamıştır. Tarihi süreçte sadece bilgisayar mühendisi istihdam eden işletmelerin, muhasebe, pazarlama, satış, üretim gibi işletmelerin temel fonksiyonlarını ve ihtiyaçlarını tamamen karşılayamadıkları tecrübe edilmiştir. Diğer yandan sadece işletmeci istihdam eden kurumların ise bilgi teknolojileri konusunda çözüm üretecek nitelikte bir işgücü yaratamadıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bu ihtiyacı kapatmak amacıyla ortaya çıkmış ve ihtiyaçtan doğmuş bir bölümdür. Özetle YBS, İşletme ile Bilgisayar Mühendisliğini bir araya getiren, bilgi teknolojilerinin bütün imkanlarından faydalanan, özellikle stratejik karar olma süreçlerinde bilgisayar bilimlerini kullanan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hangi sektör olursa olsun, en küçük işletme bile artık günümüzde bilişim sistemleri altyapısını kurmak, yönetmek ve ileriye taşımak zorundadır. İş ilanlarında on yıl öncesine kadar Yönetim Bilişim Sistemleri adı dahi geçmezken, şimdilerde pek çok ilanda özellikle bu bölümden mezun kişilerin tercih edildiğini görebiliriz. Kariyer sitelerinden Yönetim Bilişim Sistemleri araması yaparak, çeşitli sektörlerde, çeşitli iş ilanlarını Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunları için görebilirsiniz.

YBS bölümünden mezun olan öğrenciler “yönetim bilişim sistemleri uzmanı” unvanına sahip olurlar. YBS alanındaki personel ve araştırmacılar, genel olarak işletme, yönetim ve bilişim sistemleri konularını bir arada kapsayan iş alanlarında çalışırlar. İşletmelerin bilişim ihtiyaçlarını saptar, hedeflerini belirler, hedeflere ulaşacak planlar ortaya koyarak sistem için gerekli donanım, yazılım, personel vb. kaynak ve süreçlere yönelik ihtiyacı belirlerler. Çalışma ve uzmanlık alanları oldukça yaygındır. Genel olarak bilişim sistemleri yöneticisi, tasarımcı, geliştiricisi ve proje yürütücüsü olarak çalışabilmektedirler. Stratejik yönetim, finansal yönetim, veritabanı yönetimi ve işletilmesi, elektronik iş yönetimi ve e-ticaret alanlarında çeşitli kamu ve özel kurumlarda, yazılım geliştiren, şirketlerde, araştırma kurumlarında; kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve bilgi yönetimi gibi alanlarda hizmet verebilmektedirler.

3) Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nasıl bir fakülteye sahip? 

Fakültemizde ilk iki yıl hemen hemen tüm bölümlerde birkaç alan dersi dışında ortak dersler verilmektedir. Bunun amacı öğrencilerin çift anadal ve yandal yapmalarını kolaylaştırmak ve öğrencilerimizi buna teşvik etmektir. Fakültemizde tüm öğretim elemanlarının kapısı tüm bölüm öğrencilerine açıktır. Hocalarımız tüm öğrencilerle birebir ve yakın iletişim kurabilirler. Fakültemizin altında bölümler için mesleki öğrenci toplulukları bulunmaktadır.

 

 

4)Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için Staj imkânlarınız var mı?

 

Bölümümüzde,  3. Sınıfın sonunda yaz stajı (30 iş günü) ve 4. Sınıfın 2. Döneminde işbaşında eğitim (4 ay) olmak üzere iki staj imkânı bulunmaktadır. Öğrencilerimize yaz stajı ve işbaşında eğitim anlaşmalarımız ile seçkin kurumlarda iş tecrübesi edinebilme fırsatı sunuyoruz. Öğrencilerimizin sigortalarını da üniversitemiz karşılamaktadır. Bölümümüz bu kapsamda Türkiye’de staj süresi en yoğun olan bölümdür.

5)Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için  Yurtdışı imkanlarınız var mı? (Erasmus vb)

 

Tabii, “Başkent Üniversitesi, bünyesinde bulundurduğu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin iletişim sağlamakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. Eğitim alanında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin sağlanması amacıyla Üniversitemiz Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunmuş ve 1 Kasım 2004 tarihinde “Erasmus University Charter”ı alarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine başlamıştır.

 

Edindiği tecrübeler doğrultusunda daha geniş alanda uluslar arası eğitim faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla, “Extended Erasmus University Charter”a dâhil olmuştur. Bu sayede öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde değişim programlılarına katılarak tecrübe kazanmalarının yanı sıra staj yaparak kuramsal bilgilerini uygulamaya dönüştürme olanağı da sağlanmıştır. Başkent Üniversitesi Erasmus Programı kapsamında 23 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 35 alanda toplam 110 adet ikili anlaşma imzalamıştır.”

6) Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak Diğer üniversitelerden farkınız var mı?

Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesinden sonra kurulan en eski YBS bölümü Başkent Üniversitesi YBS bölümüdür. Dolayısı ile herkesten daha fazla tecrübemiz olduğunu söylemek mümkün.

Farklarımızı şu şekilde belirtebiliriz;

-Mesleki topluluklarımız

-Güçlü ve sürekli iletişim halinde olduğumuz mezun ağımız

-İşbaşında eğitim olanaklarımız

– Her yıl bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellenen dersler

-Üniversite Sektör işbirliği

 

7) Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünüzün eğitim  dili nedir? İngilizce hazırlık var mıdır?

Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler için vardır, zorunlu hazırlık eğitimimiz yoktur.

 

8) Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümün eğitiminin ders ağırlığı nedir?

Bölümümüz dersleri işletmelerin yönetim ve bilişim alanındaki faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli olan teori ve uygulamaları içermektedir. Eğitim  ağırlığı %50 işletme ve %50 bilişim derslerinden oluşmaktadır. Ancak öğrencilerimiz seçimlik dersler ile bu ağırlığı yönlenmek istedikleri alan üzerine değiştirebilirler.  Akademik program 1. Yıl; Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş, Algoritmaya Giriş, Hukuk, Matematik, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Mesleki İngilizce. 2. Yıl; Bilgi ve Teknoloji Yönetimi, Yapısal Programlama I, Yapısal Programlama II, Örgütsel Davranış, Pazarlama Yönetimi, Muhasebe, İstatistik, Mesleki İngilizce. 3. Yıl;  Veritabanı, İnternet Bilgi Sistemleri, Dijital Pazarlama, Blokzincir, Bilişim Hukuku ve Etiği, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Nesne Yönelimli Programlama, WEB Uygulamaları Tasarım ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Politikaları, Proje Yönetimi, Mesleki İngilizce, Yaz Stajı.  4. Yıl; Makine Öğrenmesi, Sistem Analizi Tasarımı, Yönetim Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Web Programlama, Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, İşbaşında Eğitim Stajı gibi derslerden oluşmaktadır.

 

9) Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne gelecek öğrencileri neler bekliyor?

 

Akademik yetkinleri yüksek, her biri alanında tecrübeli sektör bağlantıları olan bir akademik ekip, üniversite hayatları boyunca her zaman yanlarında olacak akademik danışmanları, nitelikli mezun ağı, YBS meslek klubümüz… Başkent Üniversitesinin tüm imkanları, sıcak bir aile ortamı ve tabii ki parlak bir gelecek planını onları bekliyor.

10) Ve son olarak hem YBS öğrencilerine hem de YBS adaylarına neler söylemek istersiniz?

Sosyal medya hesabımızdan bizleri takip ederek bilgi almalarını, bizlerle iletişim kurmaktan çekinmemelerini onlara her zaman kapımızın açık olduğunu belirtlemk isterim. Ayrıca günümüzün ve geleceğin en ihtiyaç duyulan alanında uzman olacaklar, bu fırsatı kaçırmasınlar….

 

 

 

 

Değerli arkadaşlar,

Bizi kırmayıp bize zaman ayırdığı için Değerli hocamız Prof. Dr. Ali HALICIya teşekkürler ediyoruz.Umarım röportaj serimiz hepinize bir harita olmuş ve uykunuzu kaçıran sorulardan kurtarmıştır. Görüş ve önerilerinizi yorum kısımına yazarak daha faydalı içerikler oluşturmamızı sağlayabilirsiniz.Bir sonraki röportaj serimizde görüşmek üzere…

 

Yazar

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
%d blogcu bunu beğendi: